ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายวิมล กำลังฤทธิ์
ประธานสภา


นายสมบัติ ใจกว้าง
รองประธานสภา


นายวิทยา อ้อชัยภูมิ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด


นายหนูกุล พุดพวง
สมาชิก อบต.หมู่1


นายปัญญา มูลเคน
สมาชิก อบต.หมู่1


นายพงษ์ หนูซืม
สมาชิก อบต.หมู่2


นางสาวอุไรวรรณ ศรีวงศ์
สมาชิก อบต.หมู่2


นายบัวลอย ชำนาญพล
สมาชิก อบต.หมู่3


นายสมบัติ ใจกว้าง
สมาชิก อบต.หมู่3


นายตรี ต่อเงิน
สมาชิก อบต.หมู่4


นายสุทา นุชภิเรนทร์
สมาชิก อบต.หมู่4


นายลือชา ก่อกำลัง
สมาชิก อบต.หมู่5


นายอนันต์ ชำนาญ
สมาชิก อบต.หมู่5


นายประดิษฐ์ ทองคำ
สมาชิก อบต.หมู่6


นายอิทธิพล สายสี
สมาชิก อบต.หมู่6


นายปุน มิตรมาตร
สมาชิก อบต.หมู่7


นายดอกรัง ศรีชาวนา
สมาชิก อบต.หมู่7


นายคริษฐ์ หมากดี
สมาชิก อบต.หมู่8


นายบุญเรือง จันทร์เรืองศรี
สมาชิก อบต.หมู่8


นายสวาท กงทอง
สมาชิก อบต.หมู่9


นายสมพงษ์ คุณทะวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่9


นายปรีชา ศรีมนิลา
สมาชิก อบต.หมู่10


นางหนูปัน สุภาพร
สมาชิก อบต.หมู่10


นายทวี แก้วมิตร
สมาชิก อบต.หมู่11


นายยาเพ็ชร แก้วสำราญ
สมาชิก อบต.หมู่11


นายจำรัส จันทาสี
สมาชิก อบต.หมู่12


นายสม๊าต นะศิลา
สมาชิก อบต.หมู่12


นายบุญชอบ สอดสุข
สมาชิก อบต.หมู่13


นายอาคม เพียรแท้
สมาชิก อบต.หมู่14


นายเสริม อินทร์อุ่นโชติ
สมาชิก อบต.หมู่14


นายวิมล กำลังฤทธิ์
สมาชิก อบต.หมู่15


นายอภิชาติ สอนชัยภูมิ
สมาชิก อบต.หมู่15


นายสิริพรชัย ทองคนทา
สมาชิก อบต.หมู่16


นายเฉลิมศักดิ์ เหรวัตร
สมาชิก อบต.หมู่16


นายมนตรี เทพนรินทร์
สมาชิก อบต.หมู่17


นายไสว ชูจะหมื่น
สมาชิก อบต.หมู่18


นายทิวา วังหอม
สมาชิก อบต.หมู่19


นายวิชัย สีถาวร
สมาชิก อบต.หมู่19


นายสุข กันพนม
สมาชิก อบต.หมู่20


นายพรรณคิด พลร่ม
สมาชิก อบต.หมู่20


นายกิติศักดิ์ ธนสูตร
สมาชิกสภา อบต. ม.21


นายเสกสรร ภูสีน้ำ
สมาชิก อบต.หมู่22


นายศราวุธ ถนอมโภชน์
สมาชิก อบต.หมู่22
 

ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 220,571
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.