ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายวิทยา อ้อชัยภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด


นายพีรพล เพชรกอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิศิษฎ์ หมอนทอง
นักจัดการงานทั่วไป


นายจักริน คงด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางกันยารัตน์ ตราบิน
นักวิชาการศึกษา


นายศักดิ์สิทธิ์ ปานะสี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเจริญ ตองเงิน
นักทรัพยากรบุคคล


นางฉวีวงศ์ โภชะโน
ครู


นางสาวชนัญชิดา ราคาแพง
ครู


นางน้ำฝน เดิมขะยอม
ครู


นางสาวถวัลย์ ไชยเสริม
ครู


นางสาวนุจรี บัวละคร
ครู


นางสาววรชพร กิ่งมะนาว
ครู


นายแดง บุราญ
นักการภารโรง


นายธนโชติ คำโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสงกรานต์ กิ่งมะนาว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายธนาพงษ์ เบ้าลี
พนักงานขับรถฉุกเฉิน(EMS)


นายเสถียร คำโส
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นาบสุวรรณ์ เพิ่มภูเขียว
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายอุดร คนเพียร
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นางสวาดารารัตน์ วระสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นเมือง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจรีรัตน์ โตนชัยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรรนิภา ดีหามแห
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมจิตร ชำนาญพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิดาภา บำรุงสัตย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววีนัส สนธิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางวิมล อุ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางรัตติภรณ์ อ่อนสังข์
ผู้ดูแลเด็ก


นางมะลิวรรณ ปานะสี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ กำลังฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมมาตร เค้าแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพจมาน บตรพระบาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิณห์จุฑา มูลเทพ
คนงานทั่วไป


นางสาวณัฎฐริสา ดังยางหวาย
คนงานทั่วไป


นายเกรียงไกร ดีหามแห
คนงานทั่วไป
 

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.226.33.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 147,334
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.