ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561  หน้าแรก     การคมนาคมสาธารณูปโภค 

การคมนาคมสาธารณูปโภค
การคมนาคมสาธารณูปโภค  

การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด   มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ  ดังนี้

-  ถนนสาย รพช. หนองบัวแดง บ้านโหล่น   เป็นถนนลาดยางแต่สภาพไม่ค่อยดีทุกหมู่บ้าน

ใช้เส้นทางนี้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด

-  ถนนสาย รพช. โนนเหม่า บ้านหนองหอยปัง   เป็นถนนลาดยางสภาพดี  ใช้ติดต่อกับตำบลวังชมภู  ตำบลถ้ำวัวแดง  มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้ คือ บ้านโนนเหม่า ม.3,  บ้านใหม่สำราญ  .10,บ้านโนนเหม่า ม.18,  บ้านศรีสวรรค์ ม.2  และบ้านนางแดด ม.1

            -  ถนนลูกรังสาย บ้านโนนกะบาก บ้านโนนพยอม     เป็นถนนลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง 

มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้  คือ บ้านโนนกะบาก ม.16  และบ้านโนนพยอม ม.13

            -  ถนนลูกรังสาย บ้านคลองเจริญ บ้านโนนศรีสง่า   เป็นถนนลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง 

มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้คือบ้านคลองเจริญ ม.5,บ้านโนนพยอม ม.13,บ้านคลองเตย ม.9 และบ้านโนนศรีสง่า ม.8

            -  ถนนลูกรังสาย บ้านโนนศรีสง่า บ้านวังตอตั้ง เป็นถนนลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง 

มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้  คือ บ้านโนนศรีสง่า ม.8  และบ้านวังตอตั้ง ม.11

            -  ถนนลูกรังสาย บ้านนายายชี บ้านวังทอง   เป็นถนนลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง  มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้  คือ บ้านนายายชี ม.12, บ้านโหล่น  .6, บ้านชีบน ม.15, บ้านดอนเขาเขียว ม.20  และบ้านห้วยสามคลอง ม.21   ทะลุติดต่อกับบ้านภูผาทอง ม.10  ตำบลถ้ำวัวแดง

-  ถนนลูกรังสาย บ้านโนนกะบาก บ้านนางแดดเหนือ  เป็นถนนลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง 

มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้คือบ้านโนนกะบาก ม.16,บ้านศรีสวรรค์ ม.2 ทะลุติดต่อกับบ้านนางแดดเหนือตำบลวังชมภู

            -  ถนนลูกรังสาย บ้านห้วยกุ่ม บ้านนางแดด   เป็นถนนลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง  มีหมู่บ้าน

ที่ใช้เส้นทางนี้ คือบ้านห้วยกุ่ม ม.14, บ้านห้วยกุ่ม ม.4, บ้านห้วยข่า ม.22, บ้านโนนสาธิต ม.7  และบ้านนางแดด ม.1

            -  ถนนลูกรังสาย บ้านห้วยกุ่ม บ้านหนองกุง  เป็นทางลูกรังใช้งานได้ดีในฤดูแล้ง  มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้คือ บ้านห้วยกุ่ม ม.14,  บ้านห้วยกุ่ม ม.4,  บ้านห้วยข่า ม.22   ทะลุติดต่อกับบ้านหนองกุง  ตำบลหนองแวง

การสาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้อัตราร้อยละ  98   และมีการขยายเขตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากประชาชนได้ขยายเขตที่อยู่อาศัยออกไปตามพื้นที่การเกษตร

 

ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 220,548
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.