ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)

     “ตำบลนางแดดเมืองน่าอยู่      สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน 
       เกษตรกรรมก้าวหน้า            สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”


พันธกิจ
1.ก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน
2.พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพ มีการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา บริการด้านสาธารณสุขด้านสวัสดิการชุมชนด้านการกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
5.พัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
6.ดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ได้รับการถ่ายโอนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.78.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 158,816
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.