ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลศาลเจ้าโรงทอง  
     

๑. คุณสมบัติ

๑.๑ เด็กและเยาวชน ซึ่งมีอยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

๑.๒ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี

๑.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง     รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

๒. เอกสารและหนักฐานการสมัคร

๒.๑ ใบสมัครคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลศาลเจ้าโรงทอง (แบบสดย.๐๕.๑)

๒.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน ๑ ชุด

๓. ระยะเวลาในการสมัครและยื่นใบสมัคร

๓.๑ สมัครได้ตั่งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๓.๒ ให้ผู้สนใจ รับใบสมัครได้ ๔ ช่องทาง ดังนี้

- ขอรับใบสมัครได้ที่ อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (ในวันและเวลาราชการ)

- ขอรับใบสมัครได้ที่ สมาชิก อบต.ศาลเจ้าโรงทอง ในหมู่บ้านของท่าน

- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook Page ของ อบต.ศาลเจ้าโรงทอง

http://www.facebook.com/profile.php?id=100011391311963

- ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซต์ของ อบต.ศาลเจ้าโรงทอง

http://www.sao-sanjaorongthong.go.th

๓.๓ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (ในวันและเวลาราชการ)

๓.๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวีสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน: อบต.ศาลเจ้าโรงทอง โทร ๐๓๕-๖๓๒๕๔๓ หรือ ๐๓๕-๖๓๒๘๔๐ มือถือ ๐๙-๔๕๔๗๕๓๖๙ 
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
วันที่ประกาศ : 2560-09-01

 

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 50.19.34.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 147,251
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.